جلسه طراحی قالب گرافیکی در حضور مشتری همراه با مشاوره تخصصی

طراحی قالب و گرافیک عمومی سایت

راه اندازی یا برنامه نویسی برای هسته ی مرکزی پروژه

به کارگیری یا تولید افزونه های مناسب برای ایجاد کردن کار های پروژه ی طراحی سایت

تولید محتوای اولیه مورد نیاز برای درج در وب سایت

بررسی و بهینه سازی تجربه ی کاربری یا UX در پروژه ی طراحی سایت مورد نظر

تست عملکرد کلیه ی بخش های سایت

کنترل املایی و غلط گیری محتوای سایت

بارگذاری اولیه

آموزش و یادگیری روش های صحیح درج محتوای جدید توسط راهبر سایت

به کارگیری نیروی متخصص یا پیمانکار برای پشتیبانی لازم

تحقیق و توسعه در راستای بهبود فرآیند ها ، محتوا و عملکرد وب سایت